2-CMC is dé onderzoeksvervanger voor stoffen zoals de niet meer legale 3-CMC (miauw) en 4-CMC!

2-CMC

2-CMC is een onderzoeksmiddel met een bestudeerde stimulerende werking. Deze stof vertoont nauwe verwantschap met de meer bekende 3-MMC en 4-MMC. Onderzoek heeft aangetoond dat dit middel veel overeenkomsten vertoont met zijn 'grotere broers', met als belangrijkste verschil dat het legaal verkrijgbaar is.

WAT IS 2-CMC?

2-CMC is een synthetische stimulans en entactogeen behorend tot de cathinon-klasse. Als je een ware onderzoeker bent, is het essentieel om 2-CMC te bestuderen! 2-CMC is nauw verwant aan het beter bekende 3-CMC. Deze stof staat erom bekend vergelijkbare effecten te produceren als andere cathinon-stimulerende middelen in een klinische setting, zoals verhoogde energie, euforie en verbeterde sociale interactie. Echter, het is belangrijk op te merken dat de veiligheid en langetermijneffecten van 2-CMC nog niet uitgebreid zijn onderzocht.

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN 2-CMC?

De effecten van 2-CMC kunnen variëren per onderzoek, maar veelvoorkomende ervaringen en studies wijzen op:
 • Verhoogd zelfvertrouwen
 • Toegenomen energie
 • Euforisch gevoel
 • Verbeterd empathisch vermogen
 • Gevoel van saamhorigheid
 • Ervaring van verbondenheid
 • Gevoel van openheid

Beste manier om 2-CMC te bewaren:

Voor de beste houdbaarheid moet u 2-CMC bewaren in een droge en koele omgeving. Houd 2-CMC uit de buurt van open vuur en hitte. Research Chemicals blijven doorgaans minimaal 1 tot 2 jaar goed, dus koop 2-CMC online.

Veiligheidsinformatie 2-CMC:

 1. Irriteert de huid.
 2. Kan ernstige oogirritatie veroorzaken.
 3. Schadelijk bij inslikken.
 4. Bij inademing kan irritatie van de luchtwegen optreden.
 5. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen 2-CMC:

 1. Alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
 2. Draag beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming.
 3. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel gedurende enkele minuten met water.
 4. Als oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
 5. Vermijd het inademen van stof, dampen, gas, nevel, dampen of spray.
 6. BIJ INADEMING: Breng de patiënt naar de frisse lucht en plaats hem in een comfortabele houding om te ademen.
 7. Als u zich ziek voelt, raadpleeg dan een arts.
 8. Bewaar het product op een goed geventileerde plaats en bewaar de container goed afgesloten.
 9. Was na het onderzoek grondig uw handen.
 10. Gooi het product en de verpakking niet weg in de natuur.

Waar 2-cmc te kopen?

2-CMC kopen? Dat kan hier: